Om Alfred Nesset

Alfred Nesset er totalleverandør av elektro, automasjon, tavleproduksjon og telekommunikasjon. Vi tilbyr prosjektering, konstruksjon, installasjon service og vedlikehold rettet mot bolig, skip, marine, næring og industri. Vi er rundt 30 ansatte og er tilsluttet Opplæringskontoret for elektrofag, og har for tiden 4 lærlinger. Vi er lokalisert i eget forretningsbygg i Tonningsgate 23 i Ålesund, sentralt beliggende ved Steinvågsundet ved Ålesund havn, hvor vi har vår egen dypvannskai. Her har vi også lager, verksted- og marineavdeling. Vårt foretak har Sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, DSB godkjent elektroinstallatør med EKOM godkjenning fra Norsk Kommunikasjonsmyndighet. Vi har også godkjenning fra DSB som akseptert kontrollforetak for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy mellom 10,67 og 15 meter. Våre viktigste arbeidsområder er knyttet til:

 • Nybygg, ombygging, feilsøking og utbedring av tekniske anlegg 
 • Prosjektering, beregning og dokumentasjon 
 • Tegning og modellering - CAD og BIM
 • Elektroinstallasjon 
 • Automasjonssystemer 
 • Styringssystemer 
 • Smart hus løsninger
 • Solcelleanlegg
 • Ladeanlegg for el-biler
 • Landstrømsanlegg for skip
 • Tavleproduksjon 
 • Tele- og datanettverk - Strukturert kabling og fiber
 • Antenneanlegg - Mobil, Wi-Fi, TV og radio
 • Overvåking- og alarmanlegg
 • Adgangskontroll og innbruddsalarm 
 • Videoovervåkning, CC-TV
 • Porttelefonanlegg, intercomanlegg 
 • Brannalarm- og nødlysanlegg 
 • Likestrømsanlegg - Batterianlegg og likerettere
 • Nødstrømsanlegg, strømaggregat og UPS 
 • Generatoranlegg og elektromotorer
 • Belysning
 • Drift og vedlikehold av tekniske anlegg 
 • Kontroll og tilsyn av automatiserte- og elektriske anlegg
 • Internkontroll av elektrisk anlegg
 • Termografering, nettanalysering og andre avanserte tekniske målinger 
 • Skreddersydde totalløsninger
 • 24 timers døgnvakt med utrykning


Alfred Nesset hadde i noen år vært ansatt i sin brors maskinforretning og stått ansvarlig for den forretningsmessige delen av virksomheten. Tidene var trange og forretningen ble etterhvert
flyttet til Oslo. Han valgte da å starte egen virksomhet, løste handelsbrev den 1. juli 1924
og etablerte seg med kontor i Einarvikgata 6.
 
Den første store ordren fikk firmaet etter at det var inngått avtale med A/S Automagnet (Robert Bosch),
som leverte lysanlegg til fiskeflåten. Leveransen bestod i anlegg til syv fiskebåter, og på den
tiden var det bare tre-fire fiskebåter med elektrisk lys. 
 
I begynnelsen av 1930 ble samarbeidet med Norsk Jungner AS (NOACK)  etablert, og oppgavene bestod primært i leveranser av Nife båtbelysning. Etterhvert ble dette samarbeidet utvidet og det ble
opprettet konsignasjonslager for skipselektrisk utstyr.
 
Utover 30-årene viste forretningen jevn fremgang, detaljforretningen ble flyttet til Storgata i 1932,
og fra 1935 omfattet virksomheten også radioagentur. 
 
Den vesentlige del av firmaets vekst skjedde som hos de fleste bedrifter etter krigen, og i 1945
ble butikksalget flyttet til nye lokaler i Kongensgate. I 1952 ble Nesset og Falkevik A/S stiftet,
og dette firmaet konsertrerte seg om leveranser av elektronisk utstyr til fiskeflåten.
 
I januar 1967 kom så et annet kjent firma i bransjen, Tranberg AS, og opprettet
konsignasjonslager hos oss. Det gode samarbeidet med Tranberg eksisterer fortsatt i dag.
 
I 2014 gikk firmaet inn i sitt 90. år som aktør i elektrobransjen, og vi kan konstantere at den
maritime delen av virksomheten fremdeles er et kjerneområde for Alfr Nesset AS.