Tjenester

Vi utfører planlegging, bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen til elektroniske kommunikasjonssystemer

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • telekabelanlegg, kobber-, koaksial-, fiber- og hybridkabler
  • lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
  • montering av antenner for mobil og radiokommunikasjon
  • master for bygging av mobilnett, radio- og tv-kringkasting
  • alarm- og sikkerhetsanlegg
  • styringssystemer


Kontakt oss for mer informasjon: