Våre tjenester

Alfred Nesset er en totalleverandør innen elektro, automasjon og tavleproduksjon. Vi holder til i Tonningsgate i Ålesund og utfører installasjon, produksjon, reparasjon service og vedlikehold rettet mot skip og marine, akvakultur, industri, næringsbygg og bolig. Våre viktigste arbeidsområder er knyttet til:

 • Nybygg, ombygging, feilsøking og utbedring av tekniske anlegg 
 • Prosjektering, beregning og dokumentasjon 
 • Tegning og modellering - CAD og BIM
 • Elektroinstallasjon 
 • Automasjonssystemer 
 • Styringssystemer 
 • Smart hus løsninger
 • Solcelleanlegg
 • Ladeanlegg for el-biler
 • Landstrømsanlegg for skip
 • Tavleproduksjon 
 • Tele- og datanettverk - Strukturert kabling og fiber
 • Antenneanlegg - Mobil, Wi-Fi, TV og radio
 • Overvåking- og alarmanlegg
 • Adgangskontroll og innbruddsalarm 
 • Videoovervåkning, CC-TV
 • Porttelefonanlegg, intercomanlegg 
 • Brannalarm- og nødlysanlegg 
 • Likestrømsanlegg - Batterianlegg og likerettere
 • Nødstrømsanlegg, strømaggregat og UPS 
 • Generatoranlegg og elektromotorer
 • Belysning
 • Drift og vedlikehold av tekniske anlegg 
 • Kontroll og tilsyn av automatiserte- og elektriske anlegg
 • Internkontroll av elektrisk anlegg
 • Termografering, nettanalysering og andre avanserte tekniske målinger 
 • Skreddersydde totalløsninger
 • 24 timers døgnvakt med utrykning