Tjenester

Vi tilbyr installasjon, drift, service og vedlikehold av el-bil ladere til både bolig, sameier, næring og industri

Vi kan tilby følgende:

  • Prosjektering og beregning
  • Installasjon av strømtilførsel
  • Montering og programmering av ladere
  • Periodisk kontroll, service og vedlikehold
  • Driftsavtale
  • En lokal leverandør med løsningsorienterte medarbeidere med fokus på kundens behov
  • Fokus på miljø, driftssikkerhet og økonomi
  • 24 timers vakttelefon med utrykning


Kontakt oss for mer informasjon