Alfr. Nesset

Omsorgssystemer

Vi har et egenutviklet system for velferdsteknologi og er totalleverandør innen omsorgssystemer.
 
Vi kan blant annet tilby: 
 
TRYGGHET
• Pasientsignalanlegg
• Trygghetsalarm
• Alarmhåndteringssystem
• Assistansealarm
• Vandrealarm
• Pasientalarmer
• Fallalarm
• Apparatkontroll
 
SIKKERHET
• Overfallsalarm
• Rømningsalarm
• Adgangskontroll
• Brannalarm
• Miljøalarm
• Innbruddsalarm
• Kameraovervåkning
• Tekniske alarmanlegg

NØKKELEGENSKAPER
• Komponenter av høy kvalitet som dermed gir god driftssikkerhet
• Systemet kan skreddersys og tilpasses kundens behov
• Systemet er modulbasert, skalerbart, fleksibelt og funksjonelt
• Lagerhold av nøkkelkomponenter for rask utbedring av driftsutfall
• Kort leveringstid på det meste av utstyr
• Fleksibel overvåkning, styring og kontroll av systemet
• Kunden definerer omfang, kompleksitet og funksjon på systemet
• Muligheter for integrering mot eksisterende komponenter og system
 
SERVICE OG SUPPORT
• 24 timers vakttelefon med utrykning
• Overvåking og styring av system
• Lokale systemteknikere