Alfr. Nesset

Elektro

Vi utfører installasjon, vedlikeholds- og servicearbeid mot et bredt spekter av kunder innen:
 • Nybygg, ombygging, feilsøking og utbedring av elektriske anlegg
 • Styringssystemer
 • Tele-, data- antenne og spredenett (EKOM)
 • Adgangskontroll
 • Innbruddsalarm
 • Porttelefonanlegg
 • Brannalarm- og nødlysanlegg
 • Likestrømsanlegg
 • Nødstrømsanlegg, aggregat og UPS
 • Tavleproduksjon
 • Kontroll av elektrisk anlegg 
 • Termografering
 • Avanserte tekniske målinger
 • Prosjektering, beregning og dokumentasjon