Alfr. Nesset

Våre tjenester

Alfred Nesset er en totalleverandør innen elektro-, automasjon- og svakstrømstjenester.
Vi utfører installasjon, tavleproduksjon, reparasjon og service rettet mot skip/offshore, akvakultur, landbasert industri, næringsbygg og bolig.