Alfr. Nesset

Alfred Nesset

Alfred Nesset er en totalleverandør av elektroinstallasjon, automasjonssystemer, tavleproduksjon og svakstrømstjenester.
Vi utfører konstruksjon, installasjon, service og service rettet mot marine, industri, næringsbygg og bolig.

Vi er rundt 30 ansatte og er lokalisert i eget forretningsbygg i Tonningsgate 23 i Ålesund, sentralt beliggende ved
Steinvågsundet, Ålesund havn med vår egen dypvannskai. Her har vi også lager- og verksted.

Vi er lokalisert i eget forretningsbygg i Tonningsgate 23 i Ålesund, sentralt beliggende ved
Steinvågsundet, Ålesund havn. Her har vi også lager- og marineavdeling.
Vi disponerer egen dypvannskai, samt hybelhus med mulighet for innkvartering.
 
Vårt foretak har Sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.
 
Vi har godkjenning som Ekom Installatør, som gjør at vi er autorisert for svakstrømsinstallasjoner på tele, data, spredenett og antenne med mer..
 
Vi har også godkjenning fra DSB som akseptert kontrollforetak for kontroll av elektriske anlegg
om bord i fiske- og fangstfartøy mellom 10,67 og 15 meter.  
 
 
Våre viktigste arbeidsområder er knyttet til:

 • Nybygg, ombygging, feilsøking og utbedring av elektriske anlegg
 • Automasjonssystemer
 • Omsorgssystemer
 • Styringssystemer
 • Tavleproduksjon
 • Tele-, data- antenne og spredenett (EKOM)
 • Adgangskontroll
 • Innbruddsalarm
 • Porttelefonanlegg
 • Brannalarm- og nødlysanlegg
 • Likestrømsanlegg
 • Nødstrømsanlegg, aggregat og UPS
 • Kontroll av elektrisk anlegg 
 • Termografering
 • Avanserte tekniske målinger
 • Prosjektering, beregning og dokumentasjon 

                                                   

Print
Alfred Nesset - Tonningsgate 23, N-6006 Ålesund - Elektriker - Automatiker - Tavlemontør - Telemontør - Døgnvakt 41 78 78 41 - Telefon 905 20 905